Xử lý việc chi sai 55,9 tỷ đồng tại Sở Y tế
Cập nhật lúc 08:50, Thứ Sáu, 21/09/2018 (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo xử lý kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng gắn với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ về hỗ trợ cho CBCCVC có hệ số lương từ 2,34 trở xuống; việc sử dụng kinh phí đối với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. Cụ thể: Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo Sở Y tế, cá nhân Giám đốc, các Phó Giám đốc; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm đối với lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan đến các tồn tại, sai phạm và xử lý theo quy định; kịp thời khắc phục, không để xảy ra sai phạm tương tự trong thời gian tới.
 
Thanh tra tỉnh đã thu hồi hơn 1,6 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý số tiền sai phạm các nội dung như: chi tiền lương tăng thêm cho CBCCVC và người lao động có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không đúng quy định; chi khoán công tác phí và nhiên liệu; chi tiền phụ cấp thủ thuật không đúng mức phụ cấp; thanh toán phụ cấp đứng lớp không đúng cho các giảng viên; chi phụ cấp ưu đãi nghề không đúng quy định.
 
Đối với việc chi phụ cấp ưu đãi nghề cho các đối tượng hợp đồng lao động với số tiền hơn 742 triệu đồng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh và 55,9 tỷ đồng tại Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát, căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định.
 
AN NHIÊN
,
.