61% tổng số vụ vi phạm lâm luật chưa phát hiện đối tượng
Cập nhật lúc 08:58, Thứ Năm, 22/11/2018 (GMT+7)
Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, trong 10 tháng đầu năm 2018, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 742 vụ, diện tích thiệt hại do phá rừng 53,3971 ha, lâm sản thiệt hại là 3.086,583 m3. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ vi phạm giảm 133 vụ (15%); diện tích thiệt hại do phá rừng giảm 17,8206 ha (25%), lâm sản thiệt hại giảm 112,184 m3 (4%). Tổng số vụ đã xử lý 629 vụ (xử phạt hành chính 597 vụ, xử lý hình sự 32 vụ), tịch thu 1.015,59 m3 gỗ tròn, thu nộp ngân sách hơn 4,3 tỷ đồng. Đặc biệt, tỷ lệ số vụ vi phạm chưa phát hiện đối tượng còn cao, chiếm 61% tổng số vụ vi phạm. Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm cho biết, đến hết năm 2018, tỉnh Lâm Đồng phải phấn đấu giảm ít nhất 20% số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời giảm ít nhất 30% diện tích, khối lượng lâm sản thiệt hại, giảm trọng điểm vi phạm so với năm 2017. 
 
HOÀNG YÊN
,
.