3.159 đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa và "An toàn về an ninh trật tự"
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Tư, 09/01/2019 (GMT+7)
Theo Công an Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 1.403 khu dân cư, xã, phường, thị trấn và 1.756 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn văn hóa và  “An toàn về an ninh trật tự”. Ghi nhận từ các đoàn thể, khu dân cư đã nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 1.979 đối tượng hình sự, ma túy, trong đó có 571 đối tượng tiến bộ được đưa ra khỏi diện quản lý.
 
Toàn tỉnh có 114/116 xã đạt tiêu chí “An ninh trật tự xã hội được giữ vững” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (tiêu chí số 19.2); 1 huyện và 76 xã đạt 19/19 tiêu chí, tăng 14 xã so với năm 2017.
 
AN NHIÊN
,
.