Đam Rông: Xảy ra 44 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép
Cập nhật lúc 09:02, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)
Đó là số vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép đã được lực lượng chức năng huyện Đam Rông phát hiện và xử lý trong năm 2018. Trong đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng phát hiện 28 vụ, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên 5 ha; Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk phát hiện 16 vụ, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trên 6,5 ha. Bên cạnh việc xử lý các vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, trong năm, lực lượng chức năng huyện còn tiến hành giải tỏa những diện tích phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên 70 ha và sẽ tiến hành trồng lại rừng theo quy định. 
 
LÊ TUẤN
,
.