83 loại mô hình tự quản về an ninh trật tự trên các lĩnh vực hoạt động có hiệu quả
Cập nhật lúc 08:16, Thứ Tư, 10/04/2019 (GMT+7)
Theo nhận định của cơ quan chức năng, hiện toàn tỉnh đã và đang duy trì hoạt động có hiệu quả 83 loại mô hình tự quản về an ninh trật tự trên các lĩnh vực, điển hình như: “Chi hội phụ nữ không phát rừng làm rẫy trái phép”, “Phụ nữ dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước”; Hội CCB các cấp tích cực tham gia vào các mô hình “Tổ CCB tự quản về ANTT ở khu dân cư”, “Tổ dân cử dân nuôi”; Hội phụ nữ các cấp tiếp tục duy trì các mô hình “Thôn kiểu mẫu, gia đình hạnh phúc, bền vững”, “Tổ phụ nữ dân tộc xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Đoàn thanh niên với các mô hình “CLB tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”…
 
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.403 khu dân cư, xã, phường, thị trấn; 1.756 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn văn hóa, “An toàn về an ninh trật tự”. 
 
Các đoàn thể, khu dân cư đã nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa 1.979 đối tượng hình sự, ma túy, hiện có 571 đối tượng tiến bộ được đưa ra khỏi diện quản lý; số xã đạt tiêu chí số 19.2  “An ninh trật tự xã hội được giữ vững” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới là 114/116, 1 huyện và 76 xã đạt 19/19 tiêu chí.
 
NGUYÊN THI
,
.