Từ 01/7/2019, tất cả cán bộ, công chức đều phải kê khai tài sản

Cập nhật lúc 14:57, Chủ Nhật, 30/06/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày mai 01/7/2019, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ có một số điều chỉnh về người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.
 
Từ 01/7/2019, tất cả cán bộ, công chức đều phải kê khai tài sản
Từ 01/7/2019, tất cả cán bộ, công chức đều phải kê khai tài sản
 
Nếu như trước đây, tại Điều 44 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, quy định chỉ có các đối tượng phải kê khai tài sản là cán bộ từ phó trưởng phòng của UBND cấp huyện và tương đương trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; một số cán bộ, công chức cấp xã; người làm công tác quản lý ngân sách tài sản của Nhà nước hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.  
 
Thì từ ngày 01/07/2019, Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã mở rộng đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản. Theo đó, những người có nghĩa vụ này bao gồm: cán bộ, công chức, sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên, công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 
Tuy nhiên trước đây, Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 chỉ quy định một số đối tượng cán bộ, công chức phải kê khai tài sản như cán bộ từ phó trưởng phòng của UBND cấp huyện; một số cán bộ, công chức cấp xã… Nhưng những đối tượng này đều phải thực hiện kê khai hằng năm. Đồng thời, người có nghĩa vụ kê khai tài sản phải ghi rõ những thay đổi tài sản so với lần kê khai trước đó.
 
Còn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định tất cả công chức đều phải kê khai một cách trung thực về tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng mình và các con chưa thành niên. Nhưng, theo phương thức kê khai tài sản được quy định tại Luật này thì hầu hết công chức chỉ phải kê khai lần đầu. Việc kê khai bổ sung hoặc kê khai hằng năm chỉ phải thực hiện khi công chức có biến động lớn về tài sản (trên 300 triệu đồng) hoặc giữ các vị trí cao, quan trọng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
Ngày 01/7/2019 là thời điểm bắt đầu áp dụng quy định tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập.Tuy nhiên, mỗi trường hợp, mỗi đối tượng sẽ có mốc thời gian phải kê khai tài sản, thu nhập khác nhau. 
 
Kê khai lần đầu, với người đang là cán bộ, công chức, kê khai trước ngày 31/12/2019; với người mới được tuyển dụng vào cán bộ, công chức, kê khai chậm nhất 10 ngày, từ ngày được tuyển dụng. Khi có biến động về tài sản, thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên, kê khai bổ sung trước ngày 31/12 năm có biến động.
 
Kê khai hằng năm với người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên, kê khai trước ngày 31/12; người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công…, kê khai trước ngày 31/12.
 
Tài sản, thu nhập phải kê khai là quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.
 
Bản kê khai sẽ được công khai tại cơ quan mà công chức thường xuyên làm việc.
 
LHT
,