Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc 06:38, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)
Triển khai thực hiện Nghị định 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết sẽ khẩn trương tiến hành chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời ngăn chặn tệ nạn xã hội ẩn trong các tụ điểm dịch vụ karaoke, vũ trường.
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 462 điểm kinh doanh dịch vụ karaoke được cấp phép hoạt động; cụ thể, Đà Lạt 119, Bảo Lộc 45, Lâm Hà 32, Lạc Dương 9, Đam Rông 20, Di Linh 20, Đức Trọng 67, Đơn Dương 55, Bảo Lâm 31, Đạ Huoai 17, Đạ Tẻh 29, Cát Tiên 18; 1 vũ trường và 7 quán bar ở Đà Lạt, Bảo Lộc. 
 
Để triển khai có hiệu quả Nghị định 54/2019/NĐ-CP, ngành văn hóa sẽ phối hợp liên ngành tiến hành kiểm tra, kiểm soát, lập trật tự, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng nói chung và hoạt  động kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar nói riêng; đưa hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường đi vào nề nếp, đảm bảo duy trì hoạt động karaoke, vũ trường một cách lành mạnh và hiệu quả, ngăn chặn phòng ngừa tệ nạn ma túy, mại dâm ẩn trong các dịch vụ, tụ điểm kinh doanh, đồng thời góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm lành mạnh loại hình dịch vụ giải trí này.
 
QUỲNH UYỂN
,