Tập huấn Luật Phòng chống tham nhũng

Cập nhật lúc 09:04, Thứ Ba, 02/07/2019 (GMT+7)
Vừa qua, Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 với sự tham dự của gần 100 cán bộ, công chức, viên chức ngành thanh tra, tư pháp.
 
Các đại biểu tham dự tập huấn đã được phổ biến về các nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 như: các hành vi tham nhũng, trách nhiệm của cơ quan tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trong PCTN, các hành vi bị nghiêm cấm, kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, việc kê khai tài sản, thu nhập, xác minh tài sản, thu nhập, trách nhiệm xử lý vụ việc khi có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán… và những kế hoạch cụ thể của tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thi hành Luật PCTN, kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
NGUYỆT THU 
,