Thành lập Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm

Cập nhật lúc 17:48, Thứ Ba, 09/07/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký Quyết định số 1470/QD-UBND thành lập Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm.
 
Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm có chức năng kiểm tra, giám sát các nội dung, tiến độ thực hiện các dự án trong Khu du lịch
Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm có chức năng kiểm tra, giám sát các nội dung, tiến độ thực hiện các dự án trong Khu du lịch
 
Theo đó, Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm có chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm về thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các nội dung, tiến độ thực hiện các dự án; quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ; bảo vệ, tôn tạo tài nguyên và môi trường du lịch trong Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm theo quy định của pháp luật.
 
Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Lâm Đồng và sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; và các cơ quan chức năng có liên quan đến hoạt động của Ban quản lý.
 
Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng.
 
TỨ KIÊN
,