Toàn tỉnh xảy ra 22 vụ nổi cộm về vi phạm lâm nghiệp

Cập nhật lúc 06:38, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)
Theo thống kê từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ nổi cộm về vi phạm lâm nghiệp. Trong đó, huyện Đam Rông 6 vụ, huyện Đức Trọng 6 vụ; các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm mỗi địa phương để xảy ra 2 vụ; và để xảy ra 1 vụ gồm các địa phương, đơn vị TP Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Lạc Dương, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà.
 
Hầu hết các vụ vi phạm liên quan đến lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái phép, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, mua bán và cất giữ lâm sản trái với quy định của Nhà nước.
 
Ngay sau khi nhận được báo cáo các vụ nổi cộm từ các hạt kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm đã báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; đồng thời, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, Chi cục đã chủ động ban hành văn bản hoặc tham mưu các cấp thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, điều tra, xử lý các vụ theo đúng quy định của pháp luật.
 
VIỆT QUỲNH
,