Di Linh trồng trên 100 ha rừng

Cập nhật lúc 06:46, Thứ Sáu, 16/08/2019 (GMT+7)
Qua số liệu thống kê của các đơn vị chủ rừng, sau khi rà soát, năm 2019 trên địa bàn huyện Di Linh không có diện tích thiết kế trồng rừng thay thế. Tuy nhiên, trong năm các đơn vị chủ rừng đã xây dựng kế hoạch trồng trên 100 ha rừng. 
 
Theo đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp có kế hoạch và đang thực hiện trồng 11 ha rừng sau giải tỏa; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh đã trồng được 59,5 ha rừng (trồng rừng sau khai thác trắng). Đối với 2 đơn vị Ban QLR Tân Thượng và Ban QLR Hòa Bắc - Hòa Nam đã thống kê có trên 213 ha đất rừng tại 6 tiểu khu có diện tích rừng trồng bán ngập (Trong đó, Ban QLR Hòa Bắc - Hòa Nam 180 ha, Ban Quản Lý rừng Tân Thượng trên 33 ha). Hiện hai đơn vị này đã lập hồ sơ, phương án trình lên cấp có thẩm quyền để thẩm định và phê duyệt. 
 
Riêng về đề án trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích đất lâm nghiệp mà người dân đang canh tác nông nghiệp, đến nay Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh đã triển khai cho người dân trồng được 8.000 cây; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận đang triển khai cho người dân trồng với diện tích 30 ha; Ban QLR Hòa Bắc - Hòa Nam và Ban QLR Tân Thượng cũng đã vận động, triển khai cho người dân thực hiện đề án trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trong mùa mưa này. 
 
NDONG BRỪM 
,