Đức Trọng: Sau một năm triển khai cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Cập nhật lúc 06:17, Thứ Tư, 11/09/2019 (GMT+7)
Sau 1 năm được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chọn triển khai thực hiện thí điểm cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, kết quả bước đầu cho thấy, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã có nhiều cố gắng trong việc vận động người nghiện tham gia hình thức cai nghiện này.
 
Mặt trận, đoàn thể xã Hiệp Thạnh ký kết giao ước thi đua không để xảy ra tệ nạn ma túy trên địa bàn
Mặt trận, đoàn thể xã Hiệp Thạnh ký kết giao ước thi đua không để xảy ra tệ nạn ma túy trên địa bàn
 
Theo bà Phạm Thị Thanh Thúy - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, trong những năm qua, công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn huyện Đức Trọng luôn được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện của cơ quan chức năng. Riêng năm 2018, UBND huyện phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị đồng thuận để tiến hành công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, chọn huyện Đức Trọng là địa phương để tổ chức điểm công tác này của toàn tỉnh. Sau hội nghị đồng thuận, UBND huyện Đức Trọng đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về triển khai hình thức cai nghiện này trên địa bàn huyện, trong đó, giao chỉ tiêu cho 3 địa phương trọng điểm có nhiều đối tượng sử dụng ma túy, gồm các xã Hiệp Thạnh 4 đối tượng, Ninh Gia 3 đối tượng, thị trấn Liên Nghĩa có 6 đối tượng. Các xã còn lại tổ chức cai nghiện ma túy cho từ 1-2 đối tượng.
 
Song song với đó, các xã, thị trấn Liên Nghĩa thành lập tổ công tác cai nghiện ma túy và đến nay, có 15/15 xã, thị trấn thành lập được tổ này, với số lượng thành viên dao động từ 7-13 thành viên, tùy vào số lượng người nghiện ma túy trên địa bàn các xã, thị trấn. Cùng đó, xác định công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy là giải pháp then chốt nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số người nghiện về tội phạm ma túy trên địa bàn huyện.
 
Các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã quan tâm đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, tập trung vào địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ma túy, với phương châm lấy phòng ngừa là chính, hướng về cơ sở, dựa vào cộng đồng, phù hợp với tình hình, điều kiện của từng địa bàn.
 
Trong năm 2018, các cơ quan, ban, ngành, địa phương của huyện Đức Trọng đã tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội. Cụ thể như: UBND các xã, thị trấn Liên Nghĩa và Huyện đoàn phối hợp với Công an, cơ sở cai nghiện ma túy Lâm Đồng tổ chức 113 lớp tuyên truyền phòng, chống ma túy với 28.211 lượt người tham dự, trong đó có 24.750 lượt học sinh, 3.295 lượt người dân và 166 lượt cán bộ thôn, tổ dân phố. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cũng cấp 15 đĩa CD tuyên truyền về tác hại của ma túy và cách phòng, chống nghiện ma túy cho 15 xã, thị trấn Liên Nghĩa; cung cấp 7.500 tờ rơi tài liệu tuyên truyền phòng ngừa ma túy cho các địa phương, lập 4 đội tình nguyện; tổ chức 2 buổi tập huấn nâng cao năng lực về cai nghiện ma túy cho 65 cán bộ lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách lao động - thương binh - xã hội các xã, thị trấn, Đội công tác xã hội tình nguyện và 245 cán bộ thôn, tổ dân phố các xã, thị trấn. Cùng đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện cũng thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội thông qua các phong trào ở địa phương như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội về tệ nạn xã hội”, phong trào “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”. Các hình thức tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức của người dân về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.
 
Sau khi Kế hoạch 100/KH-UBND về triển khai công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng được ban hành, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là đơn vị chủ trì, chủ động phối hợp cùng với Công an huyện tổ chức hướng dẫn các xã Hiệp Thạnh, Ninh Gia và thị trấn Liên Nghĩa về quy trình lập hồ sơ cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo 3 hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cai nguyện tự nguyện tại cộng đồng và cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Cùng đó triển khai cho các xã, thị trấn Liên Nghĩa rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn, phân loại đối tượng nghiện, vận động, khuyến khích gia đình và người nghiện tự nguyện khai báo tình trạng nghiện ma túy, đăng ký hình thức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động Đội công tác xã hội tình nguyện trong công tác tuyên truyền, vận động giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện, sau cai nghiện ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.
 
Cũng theo bà Phạm Thị Thanh Thúy, sau 1 năm triển khai hình thức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn huyện Đức Trọng, mặc dù số lượng người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng vẫn còn ít so với người nghiện ma túy trên địa bàn, song bước đầu cho thấy các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong việc vận động người nghiện tham gia hình thức cai nghiện này. Và điều quan trọng hơn đó là công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng đã được các đoàn thể, thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện, Ban Nhân dân tổ dân phố, thôn cùng chung tay vận động, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình và người nghiện tự nguyện khai báo tình trạng nghiện ma túy cũng như đăng ký hình thức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Tính đến tháng 8/2019, toàn huyện đã tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 13 người.
 
NHẬT MINH 
,