Bổ sung hành vi khủng bố bằng phương tiện bay không người lái vào phương án khẩn nguy hàng không dân dụng của tỉnh

Cập nhật lúc 20:25, Thứ Sáu, 04/10/2019 (GMT+7)
(LĐ online) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên vừa ký Văn bản số 6295/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bổ sung hành vi khủng bố bằng phương tiện bay không người lái vào phương án khẩn nguy hàng không dân dụng của tỉnh.
 
Sử dụng Flycam phải xin phép đúng quy định
Sử dụng Flycam phải xin phép đúng quy định
 
Theo đó, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ và Thông tư số 35/2017/TT-BQP ngày 12/02/2017 của Bộ Quốc phòng về quản lý, khai thác tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ đến các cơ quan, tổ chức có liên quan, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
 
Tăng cường quản lý các hoạt động sản xuất, mua, bán, cấp phép các thiết bị bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh; khuyến khích hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia các câu lạc bộ hàng không để đưa hoạt động tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ đúng theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động bay bằng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bổ sung nội dung, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi khủng bố, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng bằng phương tiện bay không người lái vào phương án khẩn nguy hàng không dân dụng của tỉnh.
 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tiếp tục thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2425/UBND-NC ngày 25/4/2019 về tăng cường công tác quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đăng ký, thực hiện đúng pháp luật và các quy định hiện hành của cấp có thẩm quyền.
 
LHT
,