Đam Rông: 100% đường giao thông đến trung tâm xã đã được nhựa hóa

Cập nhật lúc 06:26, Thứ Sáu, 15/11/2019 (GMT+7)
Trong những năm qua, nhờ sự tập trung đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển và phục vụ dân sinh ở huyện nghèo Đam Rông, đến nay, 100% xã trên địa bàn huyện đã được đầu tư và có đường giao thông đến trung tâm xã được nhựa hóa. Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ và đồng lòng của Nhân dân, 70% đường giao thông liên thôn trên địa bàn huyện cũng đã được cứng hóa, 30% đường vào khu vực sản xuất tập trung đảm bảo xe cơ giới đi lại thuận tiện trong cả hai mùa mưa và nắng.
 
Cùng đó, hệ thống thủy lợi trong huyện thời gian qua cũng đã được đầu tư xây dựng và kiên cố hóa gần 40%, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho hơn 3.000 ha diện tích cây trồng. 
 
Hệ thống giao thông, thủy lợi được đầu tư xây dựng cơ bản, đã góp phần hoàn thành các tiêu chí của các chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có xã Đạ Rsal được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 6/8 xã thoát khỏi khu vực III.
 
NGUYỄN NGHĨA
,