Lạc Dương giảm 50% số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Cập nhật lúc 06:38, Thứ Hai, 11/11/2019 (GMT+7)
Thống kê trong tháng 10/2019, trên địa bàn huyện Lạc Dương xảy ra 4 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 4 vụ, bằng tỷ lệ giảm 50% và giảm gần 91,7% lâm sản thiệt hại, gần 30,3% diện tích rừng bị xâm hại so với tháng 10/2018. 
 
Lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, toàn huyện Lạc Dương xảy ra 44 vụ phá rừng. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ vi phạm, diện tích vi phạm và lâm sản thiệt hại lần lượt 20%, gần 24,7% và 48,8%. Đáng kể trong đó có 2 vụ vi phạm phải xử lý hình sự. 
 
VŨ VĂN  
,