Lạc Dương tăng cường xử lý các doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng chậm tiến độ

Cập nhật lúc 06:17, Thứ Ba, 26/11/2019 (GMT+7)
Theo thông tin từ UBND huyện Lạc Dương, thời gian qua, một số dự án thuê đất, thuê rừng trên địa bàn huyện triển khai chậm tiến độ, lực lượng QLBVR chưa thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm tra đã để rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo cơ quan chức năng xử lý. Trong tháng 11/2019, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung, UBND xã Lát tiến hành kiểm tra công tác QLBVR của Công ty TNHH Đa Phú. Kết quả phát hiện 1 vụ vi phạm phá rừng trái pháp luật với diện tích 2.500 m2, trong đó, 1.500 m2 diện tích rừng có trạng thái IIA, 1.000 m2 diện tích rừng có trạng thái T02 (Theo hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng của Công ty TNHH Đa Phú). UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt theo quy định.
 
Hiện, trên địa bàn huyện Lạc Dương có tổng số 38 doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng, với diện tích: 3997,75 ha. Theo đánh giá, nhìn chung các doanh nghiệp thuê rừng triển khai các hạng mục đầu tư còn chậm theo quy định của giấy chứng nhận đầu tư. Thời gian tới, huyện sẽ có biện pháp xử lý thích hợp đối với những doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh nhưng chậm triển khai các hạng mục đầu tư, để rừng bị phá, bị mất.
 
V.QUỲNH
,