Hội Luật gia thành phố Đà Lạt tích cực tuyên truyền pháp luật

Cập nhật lúc 06:04, Thứ Tư, 11/12/2019 (GMT+7)
Là một tổ chức thành viên của MTTQ thành phố Đà Lạt, Hội Luật gia thành phố Đà Lạt đã tích cực xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong Nhân dân; tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác tuyên truyền pháp luật theo phương châm “có họp là có tuyên truyền pháp luật”.
 
Hội Luật gia thành phố Đà Lạt được hình thành từ năm 1985, nhiệm kỳ lần thứ nhất được tổ chức Đại hội vào năm 1989. Mới đây, Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức và ông Dương Hải Long tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia thành phố. Sau hơn 30 năm đi vào hoạt động, mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự quan tâm của Hội Luật gia tỉnh, của Thành ủy - UBND thành phố Đà Lạt và sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Lạt nên Hội Luật gia thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp luật miễn phí cho người dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là chương trình hành động của Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Lạt. Theo đó, Hội Luật gia thành phố đã phối hợp với Phòng Tư pháp tham mưu cho Hội đồng Phổ biến, tuyên truyền pháp luật của thành phố Đà Lạt ban hành kế hoạch hoạt động theo từng năm. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền các bộ luật, các luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Chính phủ và các bộ ngành Trung ương; các quyết định, quy định hướng dẫn của tỉnh, thành phố tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu và nắm luật về các lĩnh vực mình phụ trách. Hội Luật gia thành phố đã tham gia soạn thảo tài liệu, tờ rơi tuyên truyền, tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật… Đồng thời, chỉ đạo các Hội luật gia cơ sở làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai công tác tuyên truyền rất có hiệu quả.
 
Ông Dương Hải Long - Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Lạt cho biết: Với nhiều hình thức phong phú, đảm bảo nội dung tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích phù hợp với thực tế địa phương cơ sở. Gắn công tác tuyên truyền với buổi sinh hoạt trong cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố, sinh hoạt của các đoàn thể, sinh hoạt ngày pháp luật của các cơ quan, đơn vị với phương châm “có sinh hoạt hội họp là có tuyên truyền pháp luật”. Bởi việc tập hợp Nhân dân là rất khó, do bà con đi làm ăn xa nên việc tổ chức họp thường kết hợp lồng ghép tuyên truyền pháp luật, triển khai các nội dung tại khu dân cư. 
 
Ngoài ra, Hội còn tham gia công tác tham gia giám sát, xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở tiếp tục được củng cố và có bước phát triển mới. Nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực, góp phần bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
 
Được biết, kết quả trong 5 năm qua, Hội Luật gia thành phố cùng với các chi hội cơ sở đã phối hợp với các phòng, ban của thành phố, với MTTQ và các đoàn thể, thành viên tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật được 34 bộ luật, các luật, nghị định với 192 buổi có gần 23 ngàn lượt người tham dự. 
 
Tổ chức được 1.604 buổi lồng ghép sinh hoạt với phổ biến pháp luật, có khoảng gần 80 ngàn lượt người tham gia. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các đơn vị phường, xã, trường học trên địa bàn thành phố tổ chức được 64 hội thi tìm hiểu pháp luật, 6 phiên tòa giả định, có gần 20 ngàn học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó, góp phần thiết thực nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên hiểu và không vi phạm pháp luật. Nhất là trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, các quy định của pháp luật về nghiêm cấm các hành vi bạo hành, đánh nhau, vi phạm tệ nạn xã hội, ma túy… Bên cạnh đó, Hội Luật gia thành phố còn trực tiếp tham gia hòa giải thành công các mâu thuẫn, tranh chấp từ cơ sở, hòa giải thành công được 2.795 vụ/4.833 vụ tranh chấp, đạt tỷ lệ hòa giải thành công khoảng 57,8%, góp phần quan trọng trong giảm thiểu tranh chấp khiếu kiện vượt cấp, đồng thời qua cách tư vấn hòa giải cũng góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân.
 
Mặt khác, trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, Hội Luật gia Đà Lạt cũng đã tích cực tham gia tư vấn giúp hệ thống chính trị cơ sở, thôn, tổ dân phố hình thành và xây dựng mô hình “Khu dân cư không có tội phạm”, “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông”… góp phần huy động Nhân dân cùng chung tay thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, xây dựng khu dân cư văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu có chất lượng sống cao. 
 
NGUYỆT THU
,