Triển khai Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật tại cơ sở y tế

Cập nhật lúc 06:29, Thứ Năm, 05/12/2019 (GMT+7)
Sở Y tế tỉnh đang triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế” của Bộ Y tế. Đề án được triển khai thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trong toàn ngành.
 
Mục tiêu đến năm 2020 có 100% bệnh viện kiện toàn về tổ chức, tăng cường về lực lượng làm công tác an ninh trật tự. Trên 90% cán bộ y tế nắm bắt những quy định về phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế; lực lượng bảo vệ được tập huấn kiến thức, kỹ năng đảm bảo duy trì an ninh trật tự tại cơ sở y tế; bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh có giao ước, cam kết phối hợp liên ngành với công an, dân phòng tại địa phương.
 
Đề án có 6 nội dung chính, bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng ngừa tội phạm và phòng phống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế. Củng cố tổ chức, nhân sự, lực lượng, tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng đảm bảo an ninh trật tự; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho công tác bảo đảm an ninh trật tự; bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở y tế. Thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế chuyên môn trong cơ sở y tế. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ sở y tế với công an và các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện Đề án...
 
AN NHIÊN
,