Từ 05/3/2020, luật bắt buộc viết hoa trong các trường hợp sau

Cập nhật lúc 11:26, Thứ Tư, 11/03/2020 (GMT+7)
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư có hiệu lực từ ngày 05/3/2020. Theo đó, đối với các văn bản hành chính và bản sao văn bản áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp nhà nước sẽ phải viết hoa trong các trường hợp sau:
 
Bên cạnh nhưng thay đổi đã được thể hiện trong bảng nêu trên, quy định mới tại Nghị định 30 đã bỏ quy tắc bắt buộc viết hoa trong Tên gọi các tôn giáo, giáo phái, ngày lễ tôn giáo trong các văn bản hành chính.
 
Lưu ý: Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp căn cứ các quy tắc trên để áp dụng phù hợp.
 
(Theo thuvienphapluat.vn)
,