Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 13:41, Thứ Hai, 04/05/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt vừa ký quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5.
 
Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP của tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình đảm bảo ATTP tại hệ thống nhà hàng, khách sạn phục vụ đại biểu dự Festival Hoa Đà Lạt năm 2019
Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP của tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình đảm bảo ATTP tại hệ thống nhà hàng, khách sạn phục vụ đại biểu dự Festival Hoa Đà Lạt năm 2019
 
Theo đó, nguyên tắc phân cấp và phối hợp quản lý ATTP đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quy định rõ cơ quan được phân cấp quản lý cơ sở thực phẩm phải có trách nhiệm: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, xác nhận bản cam kết ATTP (đối với cơ sở thực phẩm không thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ATTP); xác nhận, tập huấn kiến thức về ATTP, tuyên truyền phổ biến kiến thức; thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, xử lý vi phạm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm; phối hợp giải quyết khi có sự cố đối với cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý theo quy định.
 
Điểm mới trong Quy định phân cấp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh so với các quy định trước đây là cụ thể hóa trách nhiệm của từng ngành, từng cấp; trong đó, có 17 điều quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị như: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí; Ban quản lý các khu công nghiệp Lâm Đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội, đoàn thể tỉnh; Cục Quản lý Thị trường tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng quy định rõ về khen thưởng và xử lý vi phạm như: Các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý đảm bảo ATTP thì được khen thưởng theo quy định pháp luật về thi đua khen thưởng. Ngược lại, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà, nhũng nhiễu cho tổ chức, công dân hoặc bao che cho tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về ATTP thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
 
AN NHIÊN
,