Đức Trọng: Số vụ khai thác rừng trái pháp luật tăng

Cập nhật lúc 06:02, Thứ Tư, 16/09/2020 (GMT+7)
Theo UBND huyện Đức Trọng, 9 tháng đầu năm 2020, các ngành chức năng của huyện đã chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai dự án của các tổ chức và cá nhân thuê đất, thuê rừng, giao khoán bảo vệ rừng và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. 
 
Theo đó, đã phát hiện 65 vụ khai thác rừng trái pháp luật, tăng 5 vụ (8,3%) so cùng kỳ 2019; xử lý hành chính 24 vụ, với số tiền xử phạt hơn 174 triệu đồng; thu nộp gần 40 triệu đồng/14 vụ; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được đối tượng vi phạm 38 vụ; xử lý hình sự 3 vụ. Trong đó, lâm sản tịch thu 164,329 m3 gỗ các loại, 1 xe ô tô tải, 17 xe máy, 3 phương tiện khác và 5 công cụ khác. 
 
Cũng trong 9 tháng đầu năm đã xảy ra 53 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép với diện tích lấn chiếm 49.221 m2.
 
Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng đã chỉ đạo tập trung kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ rừng và UBND các xã, thị trấn thực hiện trồng rừng và trồng xen cây lâm nghiệp. Theo đó, công tác trồng rừng tập trung từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn dịch vụ môi trường rừng thực hiện 57,94 ha/66,06 ha, đạt 87,7% kế hoạch; công tác trồng rừng tập trung, trồng rừng vành đai từ nguồn vốn ngân sách huyện đạt 76,7ha/300 ha, đạt 26% kế hoạch; hạng mục trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích bị lấn chiếm từ nguồn vốn ngân sách huyện thực hiện 73,3 ha/500 ha, đạt 17% kế hoạch. Công tác trồng cây phân tán, cây che bóng tại địa bàn các xã, thị trấn Liên Nghĩa là 4.165 cây.
 
N.MINH
,