Mắc bệnh gì người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Cập nhật lúc 05:00, Thứ Năm, 28/01/2021 (GMT+7)
Căn cứ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì những người đang bị mắc một trong những loại bệnh nguy hiểm đến tính mạng sau đây được đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
 
 
(1) Ung thư;
 
(2) Bại liệt;
 
(3) Xơ gan cổ chướng;
 
(4) Phong, lao nặng;
 
(5) Nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn;
 
(6) Các bệnh, tật khác ngoài các bệnh quy định trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.
 
Hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng
 
Người lao động nộp hồ sơ đề nghị nhận bảo hiểm xã hội một lần tại cơ quan BHXH quận/huyện hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh (trong trường hợp bảo hiểm xã hội được phân cấp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần) tại nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) để được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bao gồm:
 
- Sổ bảo hiểm xã hội.
 
- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo mẫu số 14-HSB.
 
- Trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được; nếu bị mắc các bệnh khác thì phải có Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa thể hiện tình trạng suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự phục vụ được.
 
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và tổ chức chi trả bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động.
 
Hồ sơ đề nghị khám giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần
 
- Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu quy định;
 
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc nhiều các giấy tờ khám, điều trị bệnh, tật sau đây: Tóm tắt hồ sơ bệnh án, Giấy xác nhận khuyết tật, Giấy ra viện, sổ khám bệnh, bản sao Hồ sơ bệnh nghề nghiệp, Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động đối với người đã được khám giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động;
 
- Một trong các giấy tờ có ảnh sau đây: CMND/CCCD; Hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp không có các giấy tờ nêu trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định.
 
(Theo nld.com.vn)
 
 
,