Hơn 47 ha chuyển đổi cây trồng trái phép

Cập nhật lúc 06:13, Thứ Tư, 07/04/2021 (GMT+7)
Qua kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Thương mại Nguyên Chân đã chuyển đổi các loại cây trồng trái phép hơn 47 ha diện tích đất lâm nghiệp thuê của Nhà nước trên địa bàn huyện Đạ Huoai. 
 
Trong đó, gần 20 ha trồng các loại cây ăn trái sai mục đích như bơ, mít, sầu riêng, cà phê; gần 25,5 ha dó bầu, muồng đen, sao, sưa trên đất trồng cây cao su; gần 1,8 ha cao su, dó bầu trên diện tích cây muồng đen. 
 
Cùng với đó, Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Thương mại Nguyên Chân còn nợ Nhà nước tiền bồi thường thiệt hại lâm sản và tiền thuê rừng lần lượt 346 triệu đồng và hơn 66,6 triệu đồng. 
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Thương mại Nguyên Chân giải tỏa các diện tích chuyển đổi cây trồng trái phép nói trên. Đồng thời, phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính trước ngày 30/6/2021. Nếu không chấp hành đúng thời hạn này, Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Dịch vụ Thương mại Nguyên Chân sẽ bị lập thủ tục thu hồi dự án...
 
VŨ VĂN
,