Xử phạt 3 trường hợp chiếm đất rừng ở Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

Cập nhật lúc 17:22, Thứ Tư, 21/07/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra các quyết định xử phạt 3 trường hợp với số tiền hơn 200 triệu đồng do thực hiện hành vi chiếm đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc lâm phần do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý (nằm trên địa giới thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương).
 
Cụ thể, ba cá nhân bị xử phạt là Kra Jan Truik (35 tuổi); Rơ Glê Sanh Jôl (34 tuổi) và Klong Ha Đông (35 tuổi), cả 3 đều ngụ tại thị trấn Lạc Dương. Theo quyết định của UBND tỉnh, Klong Ha Đông bị xử phạt về hành vi chiếm 6.134 m2 đất rừng phòng hộ tại khu vực đô thị khoảnh 8, tiểu khu 113 B, thị trấn Lạc Dương với số tiền xử phạt trên 100 triệu đồng; Kra Jan Truik bị xử phạt số tiền 55 triệu đồng về hành vi lấn chiếm 2.536 m2 đất rừng phòng hộ tại khu vực đô thị thuộc khoảnh 6, tiểu khu 145B, thị trấn Lạc Dương; Rơ Glê Sanh Jôl bị xử phạt số tiền 55 triệu đồng về hành vi chiếm 1.447 m2 đất rừng sản xuất tại khu vực đô thị thuộc khoảnh 15, tiểu khu 112A, thị trấn Lạc Dương.
 
Ngoài xử phạt hành chính, 3 cá nhân trên còn buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm trong thời hạn 30 ngày.
 
C.PHONG
,