Xử phạt Công ty TNHH Vĩnh Tiến 255 triệu đồng về lĩnh vực đất đai

Cập nhật lúc 06:08, Thứ Tư, 21/07/2021 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Vĩnh Tiến do bà Nguyễn Thị Bích Huệ làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, địa chỉ 162-164 Phạm Ngọc Thạch, thành phố Đà Lạt. 
 
Các hành vi vi phạm gồm: Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp (trồng muồng, cà phê, mít, bơ) với diện tích 55,12 ha tại Tiểu khu 446, thị trấn Lộc Thắng và Tiểu khu 460, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm khi chưa được cơ quan  nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cũng tại 2 tiểu khu và hành vi vi phạm trên, Công ty đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp với diện tích 46,52 ha. Ngoài ra, Công ty TNHH Vĩnh Tiến còn tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất là rừng trồng sang đất phi nông nghiệp (14 căn nhà) với diện tích 0,0247 ha tại Tiểu khu 446 và 460 nêu trên. Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên sang đất phi nông nghiệp (2 căn) với diện tích 0,0215 ha tại Tiểu khu 446. Cả hai hành vi này cũng đều khi chưa được cơ quan  nhà nước có thẩm quyền cho phép. 
 
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 6, điểm d khoản 1, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, Công ty TNHH Vĩnh Tiến chịu hình thức xử phạt tiền 255 triệu đồng.
 
M.ĐẠO
,