Điều kiện xét nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên

Cập nhật lúc 00:14, Chủ Nhật, 12/09/2021 (GMT+7)
Ông Vũ Mạnh Quang (Hưng Yên) đang giữ ngạch cán sự, đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên. Ông Quang hỏi, ông đã 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở thì có được xét nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên theo Khoản 2 Điều 31 Nghị định 138/2020/NĐ-CP không?
 
Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:
 
Đối với trường hợp xét nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 3 Điều 30 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; “được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
 
Theo đó, trường hợp của ông Vũ Mạnh Quang nếu mới đạt 2 lần danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở thì chưa đủ tiêu chuẩn để xét nâng ngạch.
 
(Theo Chinhphu.vn)
,