Ngân hàng không hạn chế các hình thức, cách thức thu nợ

Cập nhật lúc 08:05, Chủ Nhật, 17/10/2021 (GMT+7)
Tại quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng (Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016) không có quy định hạn chế các biện pháp, hình thức, cách thức thu nợ (trực tiếp đến ngân hàng, trích, chuyển tài khoản, áp dụng phương thức điện tử hay các hình thức khác).
 
Theo phản ánh của ông Đào Hồng Hiệp (Long An), hiện các khoản vay ngân hàng của ông đến hạn thanh toán nhưng ông không thể ra đường do quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Theo quy định của ngân hàng, nếu khách hàng không thanh toán đúng hạn thì sẽ vào danh mục nợ xấu và bị phạt thêm tiền lãi.
 
Ông Hiệp hỏi, trường hợp của ông phải làm như thế nào để hoàn thành khoản vay với ngân hàng? Ông có thể thực hiện phương thức điện tử có được không?
 
Ngân hàng Nhà nước trả lời vấn đề này như sau:
 
Tại quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng (Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016) không có quy định hạn chế các biện pháp, hình thức, cách thức thu nợ (trực tiếp đến ngân hàng, trích, chuyển tài khoản, áp dụng phương thức điện tử hay các hình thức khác).
 
Theo Điều 22 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ về cho vay, quản lý tiền vay phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, trong đó có nội dung về thu nợ (Điểm a Khoản 2 Điều 22).
 
(Theo Chinhphu.vn)
,