Căn cứ xây dựng tiêu chí lao động tự do được hỗ trợ

Cập nhật lúc 07:09, Chủ Nhật, 23/01/2022 (GMT+7)
Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) thì căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ… cho các đối tượng này.
 
Ông Đoàn Huy Vũ (Bến Tre) làm nghề mua dừa, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội đến nay ông chưa nhận được tiền hỗ trợ. Khi ông hỏi trưởng ấp thì được cho biết trường hợp của ông không được hỗ trợ. Ông Vũ hỏi, thế nào được gọi là lao động tự do để hưởng hỗ trợ?
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre trả lời vấn đề này như sau:
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND xã Long Mỹ rà soát trường hợp của ông Vũ. Được biết, công việc của ông Vũ là thu mua dừa của một số hộ dân trên địa bàn xã Long Mỹ, sau đó giao lại cho các tiểu thương thu mua dừa trên địa bàn xã và nơi khác đến thu mua (mua bán có địa điểm cố định) nên không thuộc nhóm công việc, lĩnh vực được hỗ trợ theo Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Bến Tre quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
 
Về đối tượng lao động tự do được hưởng hỗ trợ, ngày 1/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) thì căn cứ vào điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ… cho các đối tượng này.
 
Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có 10 nhóm công việc, lĩnh vực được hỗ trợ.
 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với trưởng ấp, khu phố rà soát những trường hợp đủ điều kiện theo quy định để hỗ trợ.
 
Đối với các nhóm công việc chưa được hỗ trợ, khi nào có chính sách mới, địa phương sẽ thông báo rộng rãi cho người dân biết để kê khai theo quy định.
 
(Theo Chinhphu.vn)
,