Có được hưởng 2 lần hỗ trợ theo Nghị quyết 68?

Cập nhật lúc 05:42, Thứ Năm, 20/01/2022 (GMT+7)
Bà Nguyễn Ngọc Bảo Trân (An Giang) đã được hưởng hỗ trợ 1.500.000 đồng cho người lao động thất nghiệp. Vừa qua, bà nhiễm COVID-19, phải cách ly tại nhà, nhưng không được hỗ trợ tiền ăn. Theo trả lời của ấp, bà chỉ được hưởng chính sách một lần. Bà Trân hỏi, bà có được nhận được tiền hỗ trợ đối với trường hợp nhiễm COVID-19 hay không?
 
Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
 
Tại Khoản c Điều 2 Mục I Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 quy định về nguyên tắc hỗ trợ như sau: Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại Điểm 7, Điểm 8 Mục II Nghị quyết này – Hỗ trợ tiền ăn với F0, F1) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.
 
Như vậy, người lao động đã hưởng một chính sách hỗ trợ một lần bằng tiền nếu sau đó thuộc đối tượng F0, F1 theo quy định thì được hưởng thêm chính sách hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/ngày.
 
(Theo Chinhphu.vn)
,