Đơn Dương: Xảy ra 17 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp năm 2021

Cập nhật lúc 06:13, Thứ Năm, 13/01/2022 (GMT+7)
Năm 2021, trên địa bàn huyện Đơn Dương xảy ra 17 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, diện tích thiệt hại 16.220 m2, lâm sản thiệt hại 11,944 m3; tăng 2 vụ so với cùng kỳ, tăng 13% (17/15 vụ); số vụ vắng chủ 4 vụ, giảm 1 vụ, so với cùng kỳ năm 2020 giảm 20%.
 
Theo số liệu của UBND huyện Đơn Dương, hiện, tổng diện tích giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn huyện là 29.985 ha, đang giao cho 5 đơn vị quản lý và 956 hộ gia đình và 2 tập thể.
 
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND huyện Đơn Dương thời gian qua đã chỉ đạo, kiểm tra, xử lý quyết liệt tình trạng xây dựng công trình, làm nhà lưới, nhà kính trên đất quy hoạch lâm nghiệp. Huyện đã tháo dỡ 13,765 ha nhà lưới, nhà kính 38 hộ, diện tích chưa tháo dỡ còn 3 hộ với diện tích 1,9 ha.
 
NGUYÊN THI
,