Làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Cập nhật lúc 06:13, Thứ Sáu, 14/01/2022 (GMT+7)
Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, huyện, thành phố đang nỗ lực làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật...
 
Tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Theo báo cáo của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), và đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nổi bật là công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn nguồn nhân lực làm công tác phổ biến pháp luật. Trong năm, cấp tỉnh đã kiện toàn được 40 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL; Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện có 339 người. Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị, như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 16 người, Công an tỉnh 30 người.
 
Đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL, đã có sự phát triển số lượng và kiện toàn về chất lượng. Trong đó, báo cáo viên pháp luật (BCVPL) cấp tỉnh 57 người, cấp huyện 282 người; tuyên truyền viên pháp luật (TTVPL) cấp xã có tới 1.944 người. Chưa kể còn nhiều lực lượng khác tham gia công tác PBGDPL ở địa phương, như: Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân tại các trường phổ thông (233 người), hòa giải viên cơ sở (7.963 người); báo cáo viên các cấp (332 người) và TTVPL thuộc hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên tỉnh (gần 4.000). Các BCVPL các cấp và TTVPL cấp xã đã thực hiện 3.566 đợt tập trung PBGDPL, với những nội dung, gồm: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng…, cho gần 252.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Riêng BCVPL cấp tỉnh đã thực hiện 515 cuộc tuyên truyền với trên 87.300 lượt người tham dự. 
 
Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đã chủ động tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành các báo cáo, sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án liên quan tới công tác PBGDPL, như: Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021”; Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”…; Tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và các đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 22/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, Sở còn tổ chức triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật Cư trú” trên địa bàn tỉnh, thu hút gần 20.000 lượt người tham gia. Biên soạn, xây dựng, cấp phát 460.000 tờ gấp tuyên truyền về các quy định phòng, chống dịch COVID-19 và 3.750 tài liệu về phòng, chống dịch cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương, tổ cộng đồng trong tỉnh.
 
 Cũng theo Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, việc triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” đến năm 2021, cũng đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Trong năm, Sở GD&ĐT tổ chức hai cuộc thi về kiến thức pháp luật và Luật An toàn giao thông cho hơn 115.000 lượt học sinh tham gia. Về phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 120 đại biểu là ứng viên HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo cho các cơ sở cai nghiện ma túy thông qua chương trình giáo dục chuyên đề, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 1.500 học viên tham gia. Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tuyên truyền, tư vấn phòng, chống tái nghiện cho 300 học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy và phát 10.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội tại các địa bàn trọng điểm. Hội Luật gia tỉnh, ngoài việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021; còn soạn thảo 11 đề cương của 11 bộ luật có hiệu lực thi hành từ năm 2021, in ấn, cấp phát với số lượng 1.000 cuốn; 200 tờ gấp về Luật Xây dựng, Luật Cư trú cấp cho Hội Luật gia cấp huyện. 
 
Trong khi đó, Công an tỉnh còn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, và chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương bám sát địa bàn, đối tượng để có biện pháp, hình thức, nội dung thực hiện việc tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng. Qua đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã tổ chức 96 đợt tuyên truyền trực tiếp cho trên 21.000 người đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ tại địa phương; 1.492 đối tượng thi hành án treo ngoài xã hội, và tổ chức 119 lớp học cho 7.302 lượt phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Đại Bình. 
 
Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện PBGDPL cũng được nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm. Chỉ tính riêng Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã thực hiện hơn 5.000 bài viết, thu hút hàng chục ngàn lượt xem, tương tác, theo dõi. Công an tỉnh xây dựng, triển khai mô hình “Kết nối mạng xã hội - Vì bình yên cuộc sống”, sử dụng tiện ích mạng zalo với 155 trang zalo của công an 3 cấp để tiếp cận, tương tác với người dân; Xây dựng, đăng tải 315 bài viết, 9 video, hơn 5.400 tin, bài phục vụ công tác phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và định hướng dư luận. Cùng với đó, đã phát hiện, xử lý 73/94 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến phòng, chống dịch. Đã tuyên truyền, nhắc nhở 1,8 triệu lượt người dân, 20,8 ngàn lượt cơ sở kinh doanh, 1.032 cơ sở tôn giáo chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19…
 
Riêng Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Đề án “Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”. Kết quả, đã tổ chức 2 hội nghị thông tin, tuyên truyền cho 515 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc các cấp (Ban Dân tộc, Phòng Dân tộc và các xã vùng dân tộc thiểu số), trưởng thôn và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Theo đánh giá của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, nội dung PBGDPL trong năm 2021, đã bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó chú trọng phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến nghiệp vụ công tác của cán bộ, công chức, viên chức và đời sống hàng ngày của người dân. Đặc biệt là những văn bản pháp luật mới được thông qua có hiệu lực trong năm đã được cơ quan, đơn vị, các địa phương quan tâm triển khai phổ biến kịp thời tới mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
THỤY TRANG
,