Vừa học chương trình phổ thông vừa học nghề có được miễn học phí?

Cập nhật lúc 05:42, Thứ Năm, 20/01/2022 (GMT+7)
Khoản 17 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định đối tượng được miễn học phí gồm: “Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp”.
 
Theo phản ánh của bà Lê Minh Trâm (TPHCM), Khoản 7 Điều 20 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với người học theo hình thức giáo dục thường xuyên và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại các cơ sở giáo dục thường xuyên trừ trường hợp các đối tượng học các cấp học thuộc chương trình giáo dục phổ thông theo hình thức giáo dục thường xuyên.
 
Bà Trâm hỏi, trong trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp liên kết với trung tâm giáo dục thường xuyên để tổ chức đào tạo nghề tại trung tâm giáo dục thường xuyên, học sinh học đồng thời chương trình giáo dục phổ thông của trung tâm giáo dục thường xuyên và học nghề thì có được hưởng chế độ miễn học phí hay không?
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:
 
Khoản 17 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định về đối tượng được miễn học phí gồm: "Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp". Quy định này đã bảo đảm theo đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
 
Về đối tượng học sinh vừa học chương trình giáo dục phổ thông của trung tâm giáo dục thường xuyên vừa học nghề của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có liên kết với trung tâm giáo dục thường xuyên để tổ chức đào tạo nghề tại trung tâm giáo dục thường xuyên, do lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Đề nghị bà Lê Minh Trâm liên hệ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để hướng dẫn chi tiết đối với học sinh học theo hình thức liên kết.
 
(Theo Chinhphu.vn)
,