Điều kiện hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng đặc biệt khó khăn

Cập nhật lúc 07:29, Thứ Bảy, 12/03/2022 (GMT+7)
Ông Thào A Thề (Lào Cai) công tác tại xã theo Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.
 
Cuối năm 2015, ông Thề hết hạn hợp đồng. Sau khi nghỉ việc, ông đã nhận BHXH một lần. Trong thời gian hợp đồng, ông đã được hưởng các chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
 
Tháng 10/2021, ông Thào A Thề được tuyển dụng làm nhân viên kế toán trường học tại xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai; thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Phòng Nội vụ cho biết, trước đây ông Thề đã được hưởng hết các chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nên bây giờ ông chỉ được hưởng nguyên lương, không được hưởng các chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
Ông Thào A Thề hỏi, trường hợp của ông có được hưởng phụ cấp lâu năm 0,5% mức lương cơ sở hay không?
 
Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:
 
Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh kế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
 
Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Lào Cai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Lào Cai (Sở Nội vụ) để được giải đáp.
 
(Theo Chinhphu.vn)
,