Thông báo: Về việc đổi tên Công ty TNHH AGRIVINA thành Công ty TNHH DALAT HASFARM
Cập nhật lúc 15:11, Thứ Hai, 06/03/2017 (GMT+7)
Công ty TNHH Agrivina (Mã số doanh nghiệp 5800000167, đăng ký lần đầu ngày 07/6/1994, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 25/8/2015) đã được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn việc đổi tên thành Công ty TNHH Dalat Hasfarm (tên tiếng Anh: Dalat Hasfarm Company Limited, tên viết tắt: Dalat Hasfarm Ltd.).
 
Nay Công ty TNHH Dalat Hasfarm xin được thông báo như sau:
 
1. Kể từ ngày 15/3/2017 tất cả các giao dịch, hồ sơ, giấy tờ do Công ty phát hành, ký kết, đóng dấu sẽ sử dụng tên mới là Công ty TNHH Dalat Hasfarm (Dalat Hasfarm Ltd.).
 
2. Các thông tin khác của Công ty như : số tài khoản ngân hàng, mã số thuế, địa chỉ giao dịch, số điện thoại liên lạc không thay đổi. Chỉ có Tên tài khoản Ngân hàng thay đổi thành: Công ty TNHH Dalat Hasfarm.
 
3. Các hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng mua bán… (sau đây được gọi tắt là hồ sơ) được ký kết trước ngày 15/3/2017 sẽ tiếp tục có hiệu lực pháp lý cho đến khi hết hiệu lực của hồ sơ.
 
Trong trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của các đối tác, Công ty TNHH Dalat Hasfarm sẽ tiến hành ký kết các bản phụ lục hợp đồng đối với các hồ sơ liên quan.
 
4. Mọi thông tin, vướng mắc về việc thay đổi tên gọi Công ty, kính đề nghị các đối tác và các đơn vị liên quan liên hệ với các đơn vị đầu mối của Công ty đang trực tiếp giữ mối liên lạc với các đối tác hoặc liên hệ Phòng Hành chính của Công ty (Ms Ngô Thị Lành, số điện thoại 063.3824947 email: ngolanh@dalathasfarm.com) để được hướng dẫn thực hiện.
 
TỔNG GIÁM ĐỐC
 
ADRIANUS ANTHONIUS MARIA GORDIJN
                                                                         
 
 
,
.