Thông báo: Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng năm 2018
Cập nhật lúc 11:13, Thứ Hai, 17/12/2018 (GMT+7)
Căn cứ Công văn số 1260/SNV-CCVC ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét đặc cách, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách năm 2018 cho giảng viên, giáo viên, chuyên viên, nhân viên và kỹ thuật viên tại các đơn vị trường học trực thuộc, cụ thể như sau:
 
1. Mục đích
 
Tuyển bổ sung đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo tiêu chuẩn, chức danh của vị trí việc làm cần tuyển và nhu cầu của đơn vị theo số người làm việc được giao.
 
2. Yêu cầu
 
Tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng theo đúng quy định của pháp luật; 
 
Đảm bảo không vượt quá số người làm việc được cấp có thẩm quyền giao. 
 
3. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách
 
4. Nhu cầu, tiêu chuẩn tuyển dụng: Tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng:  147 viên chức
 
* Phí dự tuyển: 400.000đ/01 hồ sơ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính
 
* Thời gian thu hồ sơ và xét tuyển: 
 
- Từ ngày 12/12/2018 đến hết ngày 21/12/2018 (tại phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo)
 
- Từ ngày 22/12/2018 đến hết ngày 25/12/2018 tổ chức kiểm tra hồ sơ và công bố danh sách đủ điều kiện.
 
- Tổ chức sát hạch: ngày 04,05/01/2019. 
 
Điều kiện, chỉ tiêu, nội dung, hồ sơ chi tiết đăng tại Webisite Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tại địa chỉ http://lamdong.edu.vn
 
,
.