Thông báo: Về việc tuyển dụng công chức làm công tác cơ yếu

Cập nhật lúc 16:11, Thứ Tư, 22/07/2020 (GMT+7)
Căn cứ các quy định về tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân, biên chế được giao và nhu cầu công tác; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông báo tuyển dụng công chức làm công tác cơ yếu năm 2020, cụ thể như sau:
 
1. Số lượng, vị trí cần tuyển: Tuyển dụng 01 công chức làm nghiệp vụ cơ yếu tại VKSND tỉnh Lâm Đồng.
 
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
 
Người đăng kí dự tuyển phải đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 25, 26 Luật Cơ yếu 2011, cụ thể:
 
a) Người chỉ có một quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam, tuổi đối với nam không quá 35 tuổi; đối với nữ không quá 30 tuổi, có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe, có nguyện vọng và năng lực phù hợp với công tác cơ yếu thì có thể được tuyển chọn vào tổ chức cơ yếu.
 
b) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tự nguyện phục vụ lâu dài trong tổ chức cơ yếu; sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao;
 
c) Có phẩm chất đạo đức tốt, lịch sử chính trị gia đình và bản thân trong sạch, rõ ràng;
 
d) Có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn và sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;
 
đ) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cơ yếu.
 
 Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, người đăng kí dự tuyển công chức làm công tác cơ yếu phải đáp ứng một số quy định chung về tuyển dụng công chức của Ngành kiểm sát nhân dân, cụ thể như sau: Có lý lịch bản thân và gia đình phù hợp với quy định về bảo vệ chính trị nội bộ ngành Kiểm sát nhân dân; Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên, không nói lắp, nói ngọng. Ngoại ngữ: Trình độ B; Tin học trình độ A trở lên;
 
3. Hồ sơ dự tuyển: Liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Lâm Đồng.
 
4. Thời gian phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
 
Phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong thời gian 30 ngày, từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 20/8/2020 (trong giờ hành chính).
 
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ  – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 22 đường Pasteur, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;
 
5. Thời gian và địa điểm thi tuyển
 
Sau khi hồ sơ đăng ký dự tuyển được VKSND tối cao thẩm định, VKSND tỉnh Lâm Đồng sẽ thông báo cho thí sinh trước ngày thi tuyển ít nhất 10 ngày. 
 
6. Lệ phí dự thi tuyển: 500.000đ/hồ sơ. Người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nộp lệ phí tại nơi tổ chức thi tuyển.
 
Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Lâm Đồng (Điện thoại 02633.831.964).
,