Công bố về việc thành lập Quỹ hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng

Cập nhật lúc 08:28, Thứ Tư, 24/02/2021 (GMT+7)
(Kèm theo Công văn số 42/LĐLĐ ngày 23/02/2021 của LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng)
 
Căn cứ Điều 22 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
 
Căn cứ Quyết định sổ 369/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ công nhân, viên chức lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng;
 
Ban sáng lập Quỹ hỗ trợ công nhân, viên chức lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng công bố về việc thành lập Quỹ như sau:
 
1. Tên quỹ: Quỹ hỗ trợ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng.
 
2. Đia chỉ trụ sở chính của quỹ: số 59 Quang Trung, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 02633.822.076
 
3. Tôn chỉ, mục đích của quỹ
 
Quỹ hỗ trợ CNVCLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ từ thiện hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, động viên đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, tai nạn lao động... nhằm chia sẻ một phần khó khăn, động viên người lao động vươn lên ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
 
4. Phạm vi hoạt động của quỹ: Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Lâm Đồng.
 
5. Lĩnh vực hoạt động chính của quỹ
 
5.1 Nguồn hình thành quỹ: Quỹ được hình thành trên cơ sở nguồn Tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài sản của Quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thèo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Quỹ.
 
5.2. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ
 
a) Chương trình “Mái ấm công đoàn”: hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn xây mới hoặc sửa nhà ở nhằm ổn định cuộc sống.
 
b) Chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai: hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị thiệt hại nặng do thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ...
 
c) Chương trình hồ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bệnh tật: hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính phải điều trị dài ngày; bị di chứng do tai nạn, di chứng do tai nạn lao động gây ra; hỗ trợ gia đình đoàn viên, CNVCLĐ bị chết do tai nạn lao động; tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn trong “Tháng công nhân”, dịp tết nguyên đán; tặng quà cưới cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vào dịp tổ chức đám cưới tập thể do công đoàn tổ chức...
 
d) Chương trình hỗ trợ khu tập thể CNVCLĐ: hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa các công trình phục vụ sinh hoạt chung như nhà công vụ, giếng nước, nhà vệ sinh, dụng cụ thể dục thể thao...
 
e) Chương trình tiếp sức quân nhân: tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia nghĩa vụ quân sự.
 
g) Chương trình khuyến học, khuyến tài: tặng học bổng, động viên, khen thưởng cho con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.
 
h) Chương trình xã hội, từ thiện khác: tham gia các chương trình xã hội, từ thiện do hệ thống chính trị Trung ương và địa phương tổ chức; thăm hỏi người sử dụng lao động bị ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn...
 
6. Số tài khoản, tên, địa chỉ ngân hàng nơi quỹ mở tài khoản: Tài khoản 5400201015241 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ số 21 Trần Phú, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 
7. Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và cơ quan cấp giấy phép thành lâp và công nhận điều lệ quỹ: Quyết định số 369/QĐ-ƯBND ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ công nhân, viên chức lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng
 
8. Số tài sản đóng góp thành lập quỹ của các sáng lập viên: 2.183.096.798 (bằng chữ: Hai tỷ một trăm tám mươi ba triệu không trăm chín mươi sáu ngàn bảy trăm chín mươi tám đồng).
 
TM. BAN SÁNG LẬP
TRƯỞNG BAN
Phạm Thị Lệ Dung
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng
 
,