Thông báo mời lựa chọn cung cấp dịch vụ bảo hiểm ô tô của Cảng Hk Liên Khương năm 2021

Cập nhật lúc 10:30, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)
Cảng hàng không Liên Khương – CN TCT Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức chào giá rộng rãi các gói: “Cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe ô tô của Cảng hàng không Liên Khương năm 2021”.
 
- Phát hành hồ sơ thông báo mời chào giá: Từ 08h00 ngày 23/02/2021 đến 11h30 ngày 26/02/2021.
 
- Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng – Cảng hàng không Liên Khương, Quốc lộ 20, TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng
 
- Số điện thoại: 02633.843.802 – 0937 222 349
 
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
 
- Hình thức đấu thầu: Chào giá rộng rãi.
 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ chào giá: từ 08h00 ngày 23/02/2021 đến 11h30 ngày 26/02/2021.
 
- Thời gian xét chào giá: 14h00 ngày 26/02/2021.
 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
,