Tin buồn

03:01, 12/01/2022
Đồng chí: LÊ VIẾT CHƯ - Sinh ngày: 10/10/1941
 
Quê quán: Xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
 
Ngày vào Đảng: 12/4/1966 - Chính thức ngày: 20/01/1967.
 
Đảng viên Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại Đảng bộ Phường 6, Đà Lạt.
 
Đã từ trần vào lúc: 18 giờ 39 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2022.
 
Nhập liệm vào lúc: 11 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2022.
 
Lễ di quan vào lúc: 7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2022.
 
An táng tại Nghĩa trang Trại Hầm.