Khai mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Ðảng Cộng sản Trung Quốc
Cập nhật lúc 15:00, Thứ Sáu, 20/10/2017 (GMT+7)
Sáng 18/10, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Ðảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Ðại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh. Tham dự Đại hội có hơn 2.000 đại biểu, đại diện hơn 89 triệu đảng viên trong cả nước.
 
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội
Theo chương trình nghị sự, trong bảy ngày đại hội (từ ngày 18 đến 24-10), các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành T.Ư khóa 18, Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật T.Ư khóa 18; xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Ðiều lệ Ðảng; bầu Ban Chấp hành T.Ư và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật T.Ư khóa mới.
 
Chủ đề của Đại hội là: "Không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại CNXH đặc sắc Trung Quốc, quyết tâm hoàn thành xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện, giành thắng lợi vĩ đại từ công cuộc xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, không ngừng phấn đấu thực hiện giấc mơ phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại".
 
Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thay mặt Ban Chấp hành T.Ư khóa 18 trình bày Báo cáo Chính trị gồm 13 phần: tổng kết công tác của Đảng và những biến đổi lịch sử trong năm năm qua; sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới; tư tưởng, phương châm và sách lược cơ bản CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới; quyết tâm hoàn thành xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện, mở ra hành trình mới xây dựng toàn diện nhà nước hiện đại hóa XHCN; quán triệt quan điểm phát triển mới, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa; kiện toàn hệ thống chế độ nhân dân làm chủ, phát triển nền chính trị dân chủ XHCN; kiên định tự tin về văn hóa, thúc đẩy phồn vinh thịnh vượng văn hóa XHCN; nâng cao trình độ bảo đảm và cải thiện dân sinh, tăng cường và sáng tạo quản trị xã hội; đẩy nhanh cải cách thể chế văn minh sinh thái, xây dựng Trung Quốc tươi đẹp; kiên trì đi con đường xây dựng quân đội hùng mạnh đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy toàn diện hiện đại hóa quốc phòng và quân đội; kiên trì “Một nước hai chế độ”, thúc đẩy thống nhất Tổ quốc; kiên trì con đường phát triển hòa bình, thúc đẩy tạo dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại; kiên định bất di bất dịch quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền và trình độ lãnh đạo của Đảng.
 
Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, tình hình trong nước và quốc tế đang diễn biến sâu sắc và phức tạp, công cuộc phát triển của Trung Quốc đang trong giai đoạn có nhiều cơ hội chiến lược quan trọng, triển vọng rất sáng sủa, thách thức cũng rất cam go. Để kiên trì và phát triển CNXH đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện” và quan điểm phát triển khoa học làm chỉ đạo, kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị…, tiến hành tìm tòi lý luận gian nan, giành được thành quả sáng tạo lý luận quan trọng, đã hình thành tư tưởng CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.
 
Tổng Bí thư Tập Cận Bình khẳng định, từ nay đến năm 2020 là thời kỳ Trung Quốc quyết tâm xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện. Trên cơ sở đó, từ năm 2020 đến năm 2050, công cuộc phát triển của Trung Quốc sẽ chia làm hai giai đoạn: từ năm 2020 đến năm 2035, cơ bản thực hiện hiện đại hóa XHCN; từ năm 2035 đến năm 2050, xây dựng Trung Quốc thành cường quốc hiện đại hóa XHCN giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, trở thành quốc gia có sức mạnh tổng hợp quốc gia và tầm ảnh hưởng quốc tế dẫn đầu.
 
(Theo Báo Nhân Dân)
,
.