SEA Games 31 dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2022
04:37 | 19/10/2021
Liên quan đến SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai, ông Trần Đức Phấn, đại diện Ban tổ chức SEA Games 31 cho biết Chính phủ Việt Nam đã cho phép lùi thời gian tổ chức đến quý 2/2022.
.