15 môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh 2022

Cập nhật lúc 06:31, Thứ Năm, 12/11/2020 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp trong tỉnh, tiến đến Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX - 2022 và Đại hội Thể thao cấp toàn quốc năm 2022.
 
Đồng diễn xếp hình tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT Lâm Đồng lần thứ VIII - 2018
Đồng diễn xếp hình tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT Lâm Đồng lần thứ VIII - 2018
 
Toàn bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh phải tổ chức đại hội 
 
Cứ 4 năm 1 lần, Đại hội TDTT các cấp lại diễn ra, như là một dịp để các cấp trong tỉnh tổng kết, đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp TDTT cho một giai đoạn phát triển; đưa ra các phương hướng phát triển cho những năm đến.
 
Đại hội cũng là dịp để các ngành chức năng tỉnh đẩy mạnh vận động, nâng cao nhận thức cộng đồng, các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe và thể lực, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn mới; tăng cường đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT ở cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, HLV, hướng dẫn viên, trọng tài TDTT các cấp.
 
Thông qua đại hội các cấp, tỉnh trong dịp này sẽ tuyển chọn thêm những  gương  mặt mới vào các đội tuyển cấp tỉnh để tập luyện, bồi dưỡng, tham gia thi đấu tại đại hội cấp quốc gia.
 
Với Đại hội TDTT lần này, UBND tỉnh yêu cầu các cấp trong tỉnh cần tổ chức trong tinh thần thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, đúng luật và điều lệ, chống mọi biểu hiện tiêu cực, gắn với việc đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi người tham gia. 
 
Cùng với các đơn vị chức năng, tỉnh trong dịp này cũng nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và toàn xã hội đối với công tác TDTT và việc tổ chức đại hội nói riêng; gắn đại hội TDTT các cấp với việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đảm bảo tất cả các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều phải tổ chức Đại hội TDTT.  Theo yêu cầu, chỉ tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội TDTT ở cấp xã. Tương tự chỉ tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh sau khi đã hoàn thành việc tổ chức đại hội TDTT ở tất cả 12 huyện, thành và 3 ngành trong tỉnh.
 
Trong công tác tổ chức, tỉnh cũng lưu ý đơn vị cấp cơ sở cần nỗ lực vận động các tầng lớp dân cư cùng tham gia trong các hoạt động thi đấu TDTT; đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm huy động thêm các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở và cả cho công tác tổ chức, điều hành hoạt động trong Đại hội TDTT các cấp.
 
Thi kéo co tại Đại hội TDTT huyện Đam Rông 2018
Thi kéo co tại Đại hội TDTT huyện Đam Rông 2018
 
Những môn nào thi đấu ở cấp tỉnh? 
 
Theo kế hoạch, Đại hội TDTT cấp xã sẽ được tổ chức từ tháng 3/2021 đến tháng 7/2021 tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Yêu cầu của tỉnh là đại hội cấp xã phải thi đấu ít nhất 5 môn, nếu có điều kiện thì có thể tổ chức thêm một số môn thi đấu khác nhiều hơn 5 môn này. Trong thi đấu, các xã, phường, thị trấn nên chọn các môn thể thao phổ biến tại địa phương, được người dân yêu thích, tham gia tập luyện thường xuyên. Tuy nhiên, xã cũng có thể chọn tổ chức các môn thuộc hệ thống thi đấu của đại hội cấp huyện hoặc ưu tiên cho các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian, phù hợp với truyền thống của địa phương.
 
Với cấp huyện, gồm 12 huyện thành và 3 ngành Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo, đại hội sẽ tổ chức từ tháng 8/2021 đến hết tháng 12/2021. Việc tổ chức đại hội cần phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và mức độ phát triển TDTT của từng địa phương lẫn của ngành; gắn liền với các hoạt động văn hóa để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. 
 
Tại đại hội cấp huyện, thành, yêu cầu của tỉnh là các địa phương, đơn vị phải tổ chức thi đấu từ 10 môn thể thao trở lên, tập trung vào những môn có đông người tập luyện, thi đấu tại địa phương, ngành mình; trong đó nên có mặt các môn thể thao truyền thống dân tộc. Đồng thời, các huyện, thành cũng cần căn cứ vào nội dung các môn thi đấu trong Đại hội TDTT tỉnh để chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự.
 
Với cấp tỉnh, Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX - 2022 sẽ  được tiến hành từ tháng 2/2022 đến tháng 6/2022 với các môn thi đấu rải đều trong thời gian này. Có 15 đơn vị tham gia đại hội cấp tỉnh gồm 12 huyện, thành và 3 ngành Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo với 15 môn, gồm bóng đá nam, bóng chuyền (nam, nữ), thể dục thể hình, thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, quần vợt, cầu lông, cờ tướng, võ cổ truyền, Karate, Taekwondo, Vovinam, việt dã, đẩy gậy (nam, nữ) và kéo co (nam, nữ). 
 
Tùy theo khả năng, các địa phương sẽ đăng cai các môn tổ chức tại địa phương mình với sự xem xét chấp thuận của tỉnh, riêng lễ khai mạc và bế mạc sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt. Sẽ có 5 môn thi đấu tiến hành trong thời gian đại hội diễn ra tại lễ khai mạc và bế mạc, gồm võ cổ truyền, cờ tướng, kéo co, việt dã và vòng chung kết bóng đá nam. Cần lưu ý rằng, các địa phương và các ngành cần phải tham gia 10 nội dung thi đấu trở lên trong Đại hội TDTT tỉnh mới được xếp hạng toàn đoàn.
 
Di Linh tổ chức đại hội điểm cấp huyện 
 
Căn cứ vào kế hoạch của tỉnh đã công bố, các địa phương và ngành trong tỉnh cần thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện, đảm bảo các điều kiện cần thiết tổ chức Đại hội TDTT các cấp tại địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, cũng cần căn cứ vào tình hình, diễn biến của đại dịch COVID-19 và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng các phương án, biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn khi tổ chức đại hội với các môn thi đấu diễn ra.
 
Để có cơ sở rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức đại hội, tỉnh cũng đề nghị mỗi huyện, thành phố cần chọn 1 đơn vị để tổ chức đại hội điểm ở cấp xã. Các đơn vị làm điểm ở cấp xã, phường cần tổ chức sớm để các đơn vị khác tham khảo, rút kinh nghiệm. 
 
Riêng ở cấp huyện, tỉnh đã chọn Di Linh là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện, dự kiến đại hội điểm này diễn ra vào tháng 7 năm 2021.
 
GIA KHÁNH 
,