Thông báo tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 19 năm 2023

08:55, 01/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 774/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 19 năm 2023 (Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo tổ chức Cuộc thi đến tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo, đơn vị trường học, các tổ chức đoàn, hội, đội trong toàn tỉnh như sau:

I. Thời gian tổ chức và thu nhận hồ sơ tham gia dự thi Cuộc thi: 

- Cuộc thi cấp cơ sở: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp cơ sở thu nhận hồ sơ, chấm và xét giải; lựa chọn giải pháp tham gia Cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 30/5/2023

- Cuộc thi cấp tỉnh:

+ Thời hạn nhận hồ sơ cấp tỉnh: từ khi công bố đến hết ngày 30/5/2023.

+ Chấm, xét giải và lựa chọn giải pháp tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 năm 2022: trước ngày 31/7/2023.

+ Tổ chức Hội nghị Tổng kết và Trao giải: tháng 10/2023.

II. Lĩnh vực dự thi:

- Đồ dùng dành cho học tập;

- Phần mềm tin học;

- Sản phẩm thân thiện với môi trường;

- Dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

- Giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

III. Đối tượng dự thi:

Thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi (ngày sinh từ 01/8/2005 đến 31/7/2017). 

IV. Hồ sơ dự thi: 

1. Hồ sơ gồm các file điện tử sau:

- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu);

- Ảnh tác giả và đồng tác giả (tên ảnh được lưu đúng theo tên tác giả, đồng tác giả);

- Báo cáo thuyết minh giải pháp dự thi (theo mẫu);

- Giấy khai sinh hoặc CCCD của tác giả và các đồng tác giả;

- Video clip thuyết trình, mô tả giải pháp thời lượng từ 5-7 phút giới thiệu nội dung báo cáo thuyết minh và thể hiện những vấn đề cần làm rõ, nội dung nghiên cứu, kết quả đạt được và số liệu minh chứng. Video được đưa lên Youtube sau đó sao chép đường dẫn và lưu vào file word gửi kèm.

Các biểu mẫu hồ sơ đươc đăng tải tại website https://lienhiephoilamdong.org.vn/

2. Mô hình, sản phẩm:

- Mô hình, sản phẩm có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m, tác giả gửi trực tiếp cho cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, số 02A Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt). Đối với các mô hình, sản phẩm có kích thước lớn hơn 0,5m x 0,5m x 0,5m tác giả có thể gửi video clip kèm hồ sơ về cho Ban Tổ chức (video clip phải thể hiện rõ quá trình lắp ráp, vận hành và hướng dẫn sử dụng cụ thể).

- Mô hình, sản phẩm dự thi cần ghi rõ thông tin tên tác giả, tên mô hình, số điện thoại. Mô hình hoặc sản phẩm dự thi sẽ được trả lại cho tác giả trong vòng 30 ngày tính từ ngày tổ chức trao giải, hết thời hạn trên Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không chịu trách nhiệm về các mô hình, sản phẩm dự thi.

Hồ sơ nộp về Ban Tổ chức Cuộc thi tại website http://sangtaokhoahoc.lamdong.gov.vn/ (riêng mô hình, sản phẩm nộp trực tiếp về Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi).

V. Giải thưởng gồm:

- 01 Giải Đặc biệt trị giá tối đa 16.000.000 đồng;

- 05 Giải Nhất, mỗi giải trị giá tối đa 12.000.000 đồng;

- 10 Giải Nhì, mỗi giải trị giá tối đa 8.000.000 đồng;

- 15 Giải Ba, mỗi giải trị giá tối đa 6.400.000 đồng;

- 20 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá tối đa 4.000.000 đồng.

Mọi chi tiết xin liên hệ Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, số 02A Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt. Điện thoại: 0263 3521668 - 3533247. E- mail: lienhiephoilamdong@gmail.com, website: http://lienhiephoilamdong.org.vn 

Rất mong các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học, các tổ chức đoàn, hội, đội và thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi.

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI