THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Công ty ĐHĐ tổ chức chương trình Xuân yêu thương, Tết ấm lòng
Công ty ĐHĐ tổ chức chương trình Xuân yêu thương, Tết ấm lòng
(LĐ online) - Trong các ngày từ 7 đến 12/1/2023, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, Tết ấm lòng”...
Xem thêm