THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Nhà máy Thủy điện Đa Nhim diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Nhà máy Thủy điện Đa Nhim diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Ngày 26/5, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ)đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại Nhà máy Thủy điện Đa Nhim.
Xem thêm