Thanh niên tình nguyện đội mưa hỗ trợ khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch dưới chân đèo Prenn, Mimosa. Ảnh: Chính Thành

Cập nhật lúc 06:55, Thứ Năm, 29/07/2021 (GMT+7)

 

Thanh niên tình nguyện đội mưa hỗ trợ khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch dưới chân đèo Prenn, Mimosa. Ảnh: Chính Thành
Thanh niên tình nguyện đội mưa hỗ trợ khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch dưới chân đèo Prenn, Mimosa. Ảnh: Chính Thành

 

,