Cưỡi voi tại hồ Lắk. Ảnh: Võ Trang

Cập nhật lúc 04:58, Thứ Năm, 23/12/2021 (GMT+7)

 

Cưỡi voi tại hồ Lắk. Ảnh: Võ Trang
Cưỡi voi tại hồ Lắk. Ảnh: Võ Trang

 

,