Sương sớm K'long K'lanh. Ảnh: Võ Trang

Cập nhật lúc 05:19, Thứ Năm, 16/12/2021 (GMT+7)

 

Sương sớm K’long K’lanh. Ảnh: Võ Trang
Sương sớm K’long K’lanh. Ảnh: Võ Trang

 

,