Bình minh đồi Trường lái Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

Cập nhật lúc 06:00, Thứ Năm, 06/01/2022 (GMT+7)

 

Bình minh đồi Trường lái Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang
Bình minh đồi Trường lái Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

 

,