Một góc đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

Cập nhật lúc 05:39, Thứ Năm, 20/01/2022 (GMT+7)

 

Một góc đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang
Một góc đồi chè Cầu Đất, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

 

,