Phụ nữ dân tộc Lô Lô, Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Cập nhật lúc 06:47, Thứ Năm, 17/03/2022 (GMT+7)

 

Phụ nữ dân tộc Lô Lô, Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Phụ nữ dân tộc Lô Lô, Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

 

,